За нас

История

Сдружение „Обектив“ е учредено на 04.04.2006 г. Стартира дейността си в началото на 2007 г., когато партнира на инициатива на сдружение „Деца и юноши” във фотоизложба на тема "Фотодрама за безнадзорни деца", прожекция на филм по темата и последвала. Същата година "Обектив" е партньор в проекта „Young2Young“ на Пернишка търговско-промишлената палата в трансгранично сътрудничество с регион Ниш, Сърбия. Една от целите на проекта е създаване на контакти и обмяна на опит между неправителствени организации от двете страни на границата.

В периода 2008-2009 г. сдружение "Обектив" успешно изпълнява за първи път основния си проект "Младежки информационно – консултантски център Перник" /МИКЦ Перник/. Проектът се реализира дългосрочно до 2018 г. чрез едноименната програма на Министерство на младежта и спорта, като за неговото финансиране сдружението е кандидствало и печелило още четири пъти проекти: 2010 , 2012, 2014 и 2017 г. Дейностите са насочени към предоставяне на информация, консултации и обучителни услуги за млади хора. Темите в различните периоди са в области за личностно развитие като кариерно ориентиране, лидерство и управление на младежки дейности, изграждане на екипи, развиване на умения за дебатиране, развитие на доброволчество, познаване на институциите и местната власт, участие във взимането на решения. Както и специализирани теми като: ПиАр и работа със социални мрежи, дизайн и фотография, маркетинг и брандиране, подготовка и управление на проекти, опазване на околната среда, здравословен начин на живот. За изпълнение на тези дейности, МИКЦ Перник изгражда устойчив екип от млади хора и привлича множество експерти в различните теми. Партньори са Община Перник, Национален младежки форум, Общински младежки дом, фондация П.У.Л.С., сдружение „Отворена младеж“, Общински младежки съвет, сдружение „Двоен контролен“.

През лятото на 2009 г. сдружение "Обектив" реализира проект за изграждане на зона за отдих в подножието на историческата крепост "Кракра". Проектът бе част от националната кампания "За чиста околна среда" на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

През м. семтември 2011 г. сдружение "Обектив" е партньор на Институт Разум и македонското сдружение „4х4х4 Balcan Briges“ по проект "Environment is everyone’s business“, финансиран от Балкански тръст за демокрация. Целта на проекта бе да мобилизира местните заинтересовани страни в шест общини на Република Македония и България /Скопие, Куманово, Крива Паланка, Кюстендил, Перник и София/ по отношение на младежки и зелени политики. Една от темите на фокус, важна за община Перник, бе изграждане и използване на велосипедни алеи и системи за споделяне на велосипеди (услуга под наем).

През 2013 и 2014 г. сдружението създава и развива Младежка банка Перник, като инициативата се финансира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/. Целта на младежките банки е да насърчат филантропията сред младите хора, така че тя да стане част от културата и ценностната система на обществото, както и да развива умения за управление на малки проекти сред младите хора. За изпълнението на тези цели бе сформиран и обучен екип от младежи на възраст между 15 и 25 години. Екипът имаше за задача да събере средства за начален капитал на банката, с който финансов ресурс да се подкрепят младежки проекти и инициативи. Така за две години са подкрепени 8 проекта на различни неформални младежки групи: реновиране на зала за тренировки за хип-хоп танци; организиране на традиционен немски карнавал „Фашинг“; дискусия и прожекции на филми, показващи успели млади спортисти; спортни инициативи; създаване на сноуборд фрийстайл парк; подкрепа на юношеска театрална трупа „Мускетарите“ за подготовка на театрална постановка; издаване на ученически вестник; отваряне на ателиета по изкуство и занаяти /дърворезба, изработка на бижута, работа с глина/; облагородяване на спортна площадка за баскетбол. През 2015 г. Младежка банка Перник се пое от фондация П.У.Л.С.

През 2008 г., в партньорство с други младежки организации, „Обектив” участва в подготовката и организирането на специален форум, на който бе учреден Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/ към кмета на Община Перник. В него се включват над 15 младежки неправителствени организации и институции, работещи с млади хора. Инициативата получава подкрепа от Национален младежки форум.

Сдружението участва активно в разработването на общинските политики за развитие на младежта. Като резултат от работата на КСМП, в началото на 2009 г. Общински съвет Перник приема за първи път Стратегия за развитие на младите хора 2009-2011 г. и Програма за младежки дейности за 2009 г. През 2010 г. е избран и първия младежки медиатор имащ за задача да улесни достъпа на младите хора до процеса на взимане на решение и подобри комуникацията с местната власт. Той се избира за една година, на ротационен принцип, по предложение и чрез вота на членовете на съвета. Двама от представителите на сдружение „Обектив“ са заемали тази позиция в годините.

Кои сме ние?

Управителният съвет на сдружението се състои от 5 души:

Галина Асенова

Икономист

Станислава Генадиева

ПР експерт

Миглен Евлогиев

ИТ специалист и програмист

Мариела Михайлова

Инженер-геолог

Емануела Асенова

Биотехнолог