Обектив

Какво правим?

Сдружение "Обектив" е неправителствена организация с общественополезна дейност. В обектива ни са децата и младите хора.


  • Подкрепяме личностното им развитие и изява, с фокус и грижа за здравето и природата.

  • Подпомагаме образователната и професионалната им реализация.

  • Насърчаваме детското и младежко участие при взимането на решения и включването в обществения живот.


Водещи за нашата работа са националните и европейски ценности в сферите на образованието, правото, екологията, устойчивото развитие, здравеопазването и спорта.


  • Участваме в разработването на стратегии, програми и анализи за развитие на детски и младежки политики.

  • Съдействаме за развитието и въвеждането на иновативни и технологични решения във всички сфери на обществения живот, свързани с развитието на децата и младите хора.

  • Обединяваме ресурсите и усилията на нашите членове, държавни, общински и обществени органи и организации, физически и юридически лица за постигане на нашите цели.

Запознайте се с нашия Устав.

С какво се гордеем?

Нашата най-голяма гордост е дългогодишния ни проект, който успяхме да развиваме в продължение на десет години: Младежки информационно-консултански център Перник /МИКЦ Перник/.

С подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Община Перник и нашите партньори от неправителствения сектор, стотици младежи от област Перник ни припознаха като платформа, на която да получават информация, консултации и обучения в различни сфери на техните интереси. Успяхме да изградим устойчив екип от млади хора и експерти, които споделяха и предаваха своят опит и знания.